Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Oferty pracy i praktyk „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów

„WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów

„WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów

Obecnie poszukujemy osób z niepełnosprawnościami, które są absolwentami wyższych uczelni, bądź kształcą się w trybie niestacjonarnym na studiach II stopnia.      

Osoba przystępująca do projektu musi spełniać określone warunki:

  • być absolwentem studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, bądź kształcić się w trybie zaocznym na studiach II stopnia,
  • być w wieku od 21 do 29 roku życia,
  • nie pracować, nie kształcić się w trybie stacjonarnym i nie szkolić się,
  • nie być osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
  • mieszkać na terenie powiatów: będzińskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, zawierciańskiego bądź w Tychach, Katowicach lub Gliwicach.

W ramach projektu osoba biorąca w nim udział może liczyć na:

  • określenie jej mocnych i słabych stron zawodowych, uświadomienie jej predyspozycji i posiadanych talentów,
  • przeszkolenie z praktycznych umiejętności, pożądanych przez pracodawców,
  • pomoc w opracowaniu profesjonalnych dokumentów kwalifikacyjnych,
  • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
  • znalezienie płatnego 3-miesięcznego stażu z gwarancją zatrudnienia.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości  1.850 zł netto/miesiąc.

Więcej informacji znajduje się na stronie www Projektu: www.wykazsie.pl


 Biuro projektu Wykaż się

www.wykazsie.pl

tel. 534 444 756