Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Nasze usługi Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszerza zakres swoich usług o poradnictwo zawodowe skierowane do studentów niepełnosprawnych.

 Na czym polega poradnictwo zawodowe skierowane do niepełnosprawnych studentów?

Głównym celem poradnictwa zawodowego skierowanego do niepełnosprawnych studentów Politechniki Śląskiej jest pomoc w pozyskaniu przez nich pracy na miarę ich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

Realizacja tego celu odbywa się poprzez pomoc interesantom BON w:

·          określeniu predyspozycji zawodowych i w wyznaczeniu ścieżki kariery zawodowej,

·         określeniu dalszego kierunku kształcenia,

·         nabyciu umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,

·         zaznajomieniu z zasadami funkcjonowania otwartego rynku pracy oraz rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,

·         nabyciu wiedzy z zakresu przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:

 

  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • bezpłatności,
  • poufności i ochrony danych.