Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Nasze usługi Konsultacje i pomoc w dostosowaniu procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Konsultacje i pomoc w dostosowaniu procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Konsultacje dla studentów i doktorantów

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z konsultacji w dostosowaniu procesu kształcenia, egzaminów i zaliczeń do indywidualnych potrzeb. Student lub doktorant niepełnosprawny przedstawia swoją sytuację oraz napotkane problemy lub swoje oczekiwania w trakcie studiów. Na podstawie przedstawionych informacji pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych analizuje możliwe rozwiązania lub formy wsparcia, które mogą zostać zaproponowane studentowi/doktorantowi.
Należy pamiętać, że zadaniem pracownika nie jest podejmowanie decyzji, a jedynie przedstawienie możliwych wariantów działania. Ostateczną decyzję musi zawsze podjąć student lub doktorant niepełnosprawny.
W ramach konsultacji istnieje również możliwość uzyskania porady także w innych sprawach, przykładowo:

  • w zakresie wyboru specjalistycznego oprogramowania,
  • w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem specjalistycznym.

Konsultacje dla kandydatów

Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą podjąć studia na Politechnice Śląskiej, mogą skonsultować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych w tej sprawie. Kandydaci mogą również uzyskać informacje w sprawie dostosowania egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – w przypadku rekrutacji na wydziały, na których została przewidziana taka forma kwalifikacji.

Konsultacje dla pracowników

Pracownicy Politechniki Śląskiej mogą skonsultować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, aby uzyskać informacje dotyczące danej niepełnosprawności oraz postępowania z osobą posiadającą tę niepełnosprawność. Pracownicy mogą również liczyć na możliwość skonsultowania sposobów i metod wspierania osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia. Pomoc Biura w tym zakresie może polegać między innymi na zaopiniowaniu zgłaszanych pomysłów lub wypracowywaniu, wspólnie z konsultującym się pracownikiem, konkretnych rozwiązań.