Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start O nas Uwaga ostatnia możliwość uczestnictwa w projekcie "Moja Strefa Wpływu"

Uwaga ostatnia możliwość uczestnictwa w projekcie "Moja Strefa Wpływu"

 

Szanowni Państwo,

to już ostatnia możliwość uczestnictwa w projekcie MOJA STREFA WPŁYWU. Projekt dla osób 18-29 lat,  nie pracujących , nie uczących się dziennie, mieszkających na ternie woj.  śląskiego! Ostatnie miejsca na szkolenie: EXCEL po którym każdy odbędzie 3 miesięczny staż zawodowy na terenie woj. śląskiego. Staż 3 miesięczny- stypendium 1404 zł na rękę za miesiąc stażu

Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych tel. 534 744 979.

 Ponownie zapraszamy do udziału w projekcie: „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.                                                                                                                          

 

Uzupełnieniem powyższych szkoleń jest kurs j. angielskiego, dostosowany poziomem do umiejętności uczestników (czas trwania: 60 godz.)

 

Projekt przeznaczony jest dla osób niepracujących i nie kształcących się w trybie stacjonarnym pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, zamieszkujących województwo śląskie. Projekt skierowany jest szczególnie do osób niepełnosprawnych spełniających podane kryteria.

 

Korzyści Uczestników to:

  • profesjonalna diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych,
  • ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju,
  • darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie umiejętności,
  • nauka języka obcego w małych, 6 osobowych grupach,
  • pośrednictwo pracy,
  • płatny staż, ok. 1400 zł netto miesięcznie,
  • zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkoleń i staży.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://senserozwoj.pl/projekty-efs/nasze-projekty/moja-strefa-wplywu-katowice/

 

Biuro Projektu "MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy"
ul. Mickiewicza 15 pok.212, 40-092 Katowice
tel: +48 534 744 979