Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start O nas TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

Szanowni Państwo, 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja
Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia 

Projekt adresowany jest do osób, które:

 

§  są mieszkańcami  jednego z 6 województw:  śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego

§  posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

§  są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;

§  są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;

§  nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

§  kursów, szkoleń zawodowych

§  zdobycia uprawnień zawodowych w tym np. min.

§  prawa jazdy,

§  licencji wyceny nieruchomości,

§  uprawnień elektrycznych

§  itp.

§  3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym

§  wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia

 

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

 
Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta. Ilośc miejsc ograniczona.
Deklaracje zgłoszeniowe można składać online na: http://www.fazon.pl/