Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start O nas

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych - Centrum Obsługi Studiów

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Śląskiej funkcjonuje od 1 lipca 2008 roku i jest częścią Centrum Obsługi Studiów. Biuro podlega Prorektorowi ds. Spraw Studenckich i Kształcenia.

Naszym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej na zasadzie równych szans, oraz stwarzanie studentom i doktorantom Politechniki Śląskiej, będącymi osobami niepełnosprawnymi pełnego udziału w procesie kształcenia. Nasze usługi kierujemy także do osób które, nie posiadają stopnia niepełnosprawności, lecz ich stan zdrowia utrudnia prawidłowy proces kształcenia. Usługi BON skierowane są również do kandydatów na studia z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnymi, oraz w zakresie informacyjnym i doradczym również do pracowników dydaktycznych i administracyjnych Politechniki Śląskiej. Z usług BON mogą korzystać wszyscy niepełnosprawni studenci bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Grażyna Maszniew - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Anna Nogieć - pracownik Biura

mgr inż. Amadeus Jagieła- Zając -  Rzecznik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

KONTAKT

tel. 32 237 23 50  (pon.-pt. 9:00-14:00)
e-mail: bon@polsl.pl

www.facebook.com/bonpolsl/

Bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:
tel. 32 237 10 79 (pon.-pt. 7:00-15:00)
e-mail: grazyna.maszniew@polsl.pl

 

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ MIEŚCI SIĘ W REKTORACIE PRZY UL. AKADEMICKIEJ 2A, POK. 38C W GLIWICACH).  Biuro pełni dyżury codziennie w dniach  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

 

 

DODATKOWE DYŻURY  W CELU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CKS MROWISKO (Gliwice, ul. Pszczyńska 85, pok.3) NA ROK AKADEMICKI 2019/2020:

28.09.2019 r. (sobota) – 9:00 – 15:00

30.09.2019 r. (poniedziałek) – 14:00 – 16:00

01.10.2019 r. (wtorek) – 14:00 – 16:00

02.10.2019 r. (środa) – 14:00 – 16:00

03.10.2019 r. (czwartek) – 14:00 – 16:00

05.10.2019 r. (sobota) – 9:00 – 15:00

DYŻURY W KATOWICACH (na Wydziale  Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice ul. Krasińskiego 8, pokój 053 (BKS) ):

Poniedziałek - czwartek w godzinach 9:00-15:00

DYŻURY W ZABRZU (na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, Zabrze ul. Roosevelta 40, Dziekanat, pokój 007):

Wtorek w godzinach 9:00-15:00

 

WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone w danym roku akademickim. Student/doktorant obowiązany jest dołączyć do wniosku  kserokopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez właściwy organ oraz oryginał do wglądu, tj,:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach I oraz II stopnia, a także jednolitych studiach magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat (rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie, a nie jego otrzymywania, zarówno na Politechnice Śląskiej, jak i innych uczelniach).
  

KONSULTACJE RZECZNIKA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE: (dla wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej)

czwartki – 12:00-15:00
piątki – 9:00-14:00

UWAGA !!!: Na konsultacje należy zabrać aktualną legitymację.

Zapisy mailowo lub telefonicznie (dane powyżej).