Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja)

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja)

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI w Katowicach ma przyjemność zaprosić do Projektu:

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

 

Wszystkie osoby zainteresowane, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w zakresie ruchu,
  2. są nieaktywne zawodowo,
  3. są w wieku - od 16 roku życia do 59 roku, w przypadku kobiet i 64 roku życia, w przypadku mężczyzn - w chwili przystąpienia do projektu.

 

W ramach projektu beneficjent może otrzymać następujące wsparcie:

 

1.      Poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne (możliwość spotkań w domu lub innym dogodnym miejscu dla klienta)

2.      Konsultacje ,,specjalistów niezależnego życia” (rehabilitant, logopeda, lekarz medycyny pracy itp.)

3.      Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (kilku dniowe warsztaty w formie stacjonarnej i wyjazdowej)

4.      Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje

5.      Staże (płatne) i zajęcia praktyczne u pracodawców (nieodpłatne)

6.      Wsparcie w podjęciu i kontynuacji nauki (czesne i materiały dydaktyczne)

7.      Zakup sprzętu ułatwiającego naukę i pracę

 

Ponadto, projekt oferuje wsparcie dla OPIEKUNÓW tj. osób z bliskiego otoczenia osób z niepełnosprawnością następujące wsparcie:


        1.      Warsztaty stacjonarne/ wyjazdowe
        2.      Grupy wsparcia
        3.      Wsparcie psychologiczne i/lub prawne

 

 Warunkiem przystąpienia do projektu OPIEKUNA jest zarejestrowanie się do Projektu.

 Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi. ZAPRASZAMY do kontaktu:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

ul. Lompy 14, pok. 415

40-040 Katowice

 

elzbieta.mloczek@integracja.org- specjalista ds. rekrutacji i obsługi BO

 

Tel. 32 605 38 50 lub
Tel. Kom. 505 606 661/ 505 606 746