Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo oraz bezrobotne posiadające niepełnosprawność ruchową znaczną lub umiarkowaną  sprzężoną do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest jedną z najstarszych i największych w Polsce organizacji pomagającej osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Od blisko 25 lat realizujemy kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej. Większość kadry oraz instruktorów Fundacji stanowią osoby niepełnosprawne.


Celem projektu jest kompleksowe wsparcie i aktywizacja zawodowa doradcy zawodowego oraz trenera pracy dla osób niepełnosprawnych, które chcą odnaleźć się na nowo na rynku pracy. Działania projektowe obejmują:

- fachową pomoc doradcy zawodowego,
- pomoc trenera pracy w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia,
- udział w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej,
- organizację praktyk oraz płatnych staży,
- refinansowanie kursów i szkoleń zawodowych, które umożliwiają nabycie nowych kwalifikacji,
- pomoc w sfinansowaniu kursy prawa jazdy.


Zapraszamy do biura regionalnego: Mikołów, os Grunwaldzkie 10

Kontakt telefoniczny: 32 471 09 58

e-mail: biuro.slaskie@far.org.pl