Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Centrum Obsługi Studiów – Sekcja Spraw Stypendialnych Politechniki Śląskiej uprzejmie informuje, że od roku akademickiego 2020/2021 zmianie ulega forma składania wniosków dotyczących świadczeń dla studentów tj. wniosków o: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogę oraz stypendium rektora.

Wnioski o w/w świadczenia na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.
 
 
STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)

Termin składania wniosku na miesiąc październik: od 25 września 2020 r. do 5 października 2020 r.

Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 25 dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5 dnia każdego miesiąca od którego stypendium ma być wypłacone.

Student wypełnia wniosek w systemie USOSweb, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (skan w formacie PDF).
 

LINK DO INSTRUKCJI:

https://www.polsl.pl/Documents/2020/instrukcja%20wniosek%20o%20stypendium%20dla%20os%C3%B3b%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami.pdf