Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start STUDENT II - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 10.09-10.10.2012r.

STUDENT II - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 10.09-10.10.2012r.

"STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” 2012 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 10 września do dnia 10 października br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca. (Oddział Śląski PFRON, Tel.: (32) 49-32-100; Adres: 40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10/8, E-mail: katowice@pfron.org.pl
)
Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.