Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby bezrobotne do 25 r.ż. z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w programie "JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych".

 

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych


Celem programu JUNIOR jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym.

Program stanowi uzupełnienie działań realizowanych przez urzędy pracy w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy (m.in. na poradnictwo zawodowe i doradztwo – w ramach tego programu).

Doradca zawodowy odpowiadający za przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu zapewni warunki odpowiednie do nawiązania kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamania jej wewnętrznych lęków i oporów. Ułatwi rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz określenie odpowiedniego rodzaju pracy, nawiązanie kontaktu i współpracy z potencjalnym pracodawcą tej osoby oraz zapewni sprawowanie pieczy nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną.

Uczestnictwo w programie zwiększy możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stworzy szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Program ułatwi też jego uczestnikom skuteczne zaprezentowanie się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, co w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych absolwentów.

Efektem towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):


1. absolwentowi skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, pomoc umożliwiająca odbycie stażu u pracodawcy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową.
Wysokość dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej jest zależna od stopnia niepełnosprawności osoby kierowanej na staż.

2. pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta, w wysokości  zależnej od stopnia niepełnosprawności osoby kierowanej na staż. Kwota ta to iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty za miesiąc.
Premia wypłacana jest po zakończeniu stażu. W przypadku rezygnacji stażysty z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbytego przez stażystę.

Pracodawców i niepełnosprawne osoby bezrobotne do 25rż zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt:


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

pok. 4 (parter)
tel. 32/34-97-115