Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start PROGRAM ERASMUS DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM ERASMUS DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej Politechniki Śląskiej zachęca niepełnosprawnych studentów do korzystania z międzyuczelnianej wymiany studentów w ramach programu Erasmus. Osoby niepełnosprawne korzystające z tego programu mają możliwość otrzymania dodatkowego stypendium. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.


W wyjazdach z kontraktu na rok akademicki 2010/11, wniosek należy złożyć bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny (czyli im prędzej tym lepiej). Żadne wnioski o dofinansowanie nie będą przyjmowane w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej Politechniki Śląskiej:

- w przypadku wyjazdów studentów – po 25 marca 2011 roku,

- w przypadku wyjazdów pracowników – po 25 maja 2011 roku.

 

 Zapraszam do udziału w programie!!!