Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWEJ POMOCY PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWEJ POMOCY PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z przyjemnością informujemy Państwa o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby z niepełnosprawnościami, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Zwiększenie, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez studenta wniosku w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.

System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ oraz pod nr tel. 800 889 772