Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start IV FORUM UCZELNIANYCH PEŁNOMOCNIKÓW DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

IV FORUM UCZELNIANYCH PEŁNOMOCNIKÓW DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W dniach 27-28 lutego 2019 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami “Innowacyjne rozwiązania we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym”, w którym uczestniczy Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej - mgr Grażyna Maszniew.
 
Forum Pełnomocników jest corocznym spotkaniem pracowników wielu polskich uczelni organizowanym przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM, w czasie którego omawiane są zagadnienia zwiane z dostępnością szkół wyższych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W Forum wezmą udział przedstawiciele 25 uczelni i pracownicy UAM– łącznie ponad 70 osób.
 
Celem Forum jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym i życiu społecznym.
 
Podczas sesji plenarnej, przedstawiciele Komisji KRASP ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych omówią nowe realia w finansowaniu wsparcia osób z niepełno-sprawnościami, jakie niesie za sobą Ustawa 2.0. Odbędzie się także otwarte posiedzenie Komisji. Ważnym punktem obrad będzie spotkanie z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poświęcone konkursowi „Dostępna Uczelnia”. Sesje warsztatowe z ekspertami zostaną poświęcone różnym aspektom organizowania wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami.
 
Wydarzenie ma charakter cykliczny. Spotkania uczelnianych pełnomocników w Poznaniu są kojarzone w środowisku osób działających na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, jako miejsce merytorycznej dyskusji na wysokim poziomie oraz transferu wiedzy pomiędzy uczelniami z całego kraju. Forum wpisało się już na stałe w coroczny kalendarz spotkań Pełnomocników z wielu polskich uczelni.