Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start GraduatON - projekt dot. aktywizacji zawodowej

GraduatON - projekt dot. aktywizacji zawodowej

Projekt GraduatON jest skierowany do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów) Uczelni, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i jest realizowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "GraduatON".

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

 

UCZESTNICY ZYSKAJĄ:

- wsparcie doradcy zawodowego

- wsparcie psychologa/coach'a kariery

- atrakcyjne szkolenia i warsztaty

- wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy

- płatne staże dla najlepszych

- wsparcie opiekunów stażowych

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE:

- chcą podnosić swoje kwalifikacje

- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

- są absolwentami szkoły wyższej (max. 24 miesiące po zakończeniu studiów) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej)

- pozostają bez zatrudnienia

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie 

https://reaxum.eu/graduaton/