Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start DYŻURY BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DYŻURY BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ MIEŚCI SIĘ W REKTORACIE PRZY UL. AKADEMICKIEJ 2A, POK. 38C W GLIWICACH). Biuro pełni dyżury codziennie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

DODATKOWE DYŻURY  W CELU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CKS MROWISKO (Gliwice, ul. Pszczyńska 85, pok.3):

28.09.2019 r. (sobota) – 9:00 – 15:00

30.09.2019 r. (poniedziałek) – 14:00 – 16:00

01.10.2019 r. (wtorek) – 14:00 – 16:00

02.10.2019 r. (środa) – 14:00 – 16:00

03.10.2019 r. (czwartek) – 14:00 – 16:00

05.10.2019 r. (sobota) – 9:00 – 15:00

DYŻURY W KATOWICACH (na Wydziale  Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice ul. Krasińskiego 8, pokój 053 (BKS) ):

Poniedziałek - czwartek w godzinach 9:00-15:00

DYŻURY W ZABRZU (na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, Zabrze ul. Roosevelta 40, pokój 007):

Wtorek w godzinach 9:00-15:00

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone w danym roku akademickim. Student/doktorant obowiązany jest dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Serdecznie zapraszamy!