Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start DARMOWY KURS E-COMMERCE I KURS WEB-DESIGN

DARMOWY KURS E-COMMERCE I KURS WEB-DESIGN

„E-możliwości – aktywna integracja osób niepełnosprawnych przez szkolenia i system wspomagający telepracę”

 

 Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku 15 – 64 lat, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających na terenie województwa śląskiego.
W ramach działania przeprowadzone zostaną kursy komputerowe – Kurs WEB-DESIGN (projektowanie stron internetowych od podstaw ) oraz Kurs E-COMMERCE (prowadzenie sklepu internetowego od podstaw).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Kurs e-commerce

Zakres: przybliżenie tematyki funkcjonowania sklepu internetowego (m.in. wyszukiwanie informacji o towarach w Internecie, wprowadzanie i aktualizacja informacji o towarach, komunikacja z klientami, obsługa procesu sprzedaży, wprowadzanie informacji o sklepie do katalogów sieciowych, tworzenie i rozsyłanie informacji marketingowych, działanie i obsługa systemu ZSTN).

 Kurs web-design

Zakres: rozwijanie i weryfikowanie umiejętności dotyczących tworzenia stron internetowych (programowania HTML, XHTML, CSS, PHP; projektowania grafiki WWW; projektowania baz danych, działanie i obsługa systemu ZSTN).

Przewidziano możliwość realizacji zajęć z udziałem tłumacza języka migowego.

Czas trwania poszczególnych kursów:

Kurs e-commerce (kurs prowadzenia sklepu internetowego)
Terminy: edycje 1-8 od VI do X 2012; edycje 9-16 od XI 2012 do III 2013.
Czas trwania: 5 miesięcy; 60 godzin lekcyjnych stacjonarnie + 20 godzin e-learningu (gry symulacyjne)
Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu 4 godz. dydaktyczne.
 
Kurs web-design (kurs tworzenia stron internetowych)
Terminy: edycje 1-4 od VI 2012 do II 2013
Czas trwania: 9 miesięcy; 100 godzin lekcyjnych stacjonarnie + 36 godzin e-learningu (gry symulacyjne)
Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu 4 godz. dydaktyczne

Uczestnikom projektu zapewnia się :

- stypendia i zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

-indywidualne wsparcie doradcze i psychologiczne

- indywidualne i elastyczne podejście

-doświadczoną i profesjonalną kadrę

- dobór miejsca dostosowanego do potrzeb i preferencji osób niepełnosprawnych.

Kursy odbywać będą się w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej, Sosnowcu, Tychach oraz innych śląskich miejscowościach pod warunkiem zebrania pełnej grupy uczestników.


Warunkiem rozpatrywania zgłoszenia do udziału w projekcie jest dostarczenie do Biura Partnera Projektu (Stowarzyszenie FAON) dokumentów rekrutacji:

1.podpisanego oryginału ankiety zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.e-mozliwosci.pl)

2.kopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ew. innego równoważnego dokumentu

3.kopii dokumentu z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał do wglądu, dotyczy zarejestrowanych w PUP).


Rekrutacja do udziału w projekcie: Magdalena Danilewicz  Stowarzyszenie FAON ul. Walerego Sławka 5, 40-833 Katowice, tel. 32. 798 96 06, tel. kom. 534 27 50 27 - do 31.03.2012 r.


Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie projektu :

www.e-mozliwosci.pl oraz pod numerem telefonu 534 27 50 27.