Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start "AKTYWNY SAMORZĄD" (PFRON) - SKŁADANIE WNIOSKÓW

"AKTYWNY SAMORZĄD" (PFRON) - SKŁADANIE WNIOSKÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przypomina o możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.

Program skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczących się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Oferowana pomoc obejmuje:

- opłatę za naukę (czesne),

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

- dodatek na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.


W bieżącym roku termin przyjmowania wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 wyznaczono od 01.09.2018 do 10.10.2018.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Środków PFRON przy ul. Zwycięstwa 34 w godzinach:

Poniedziałek                      od 12:30 do 16:30

Wtorek                              od 12:30 do 15:00

Środa                                od 8:00 do 11:00

Czwartek                          od 8:00 do 11:00

Piątek                                od 8:00 do 11:00

 

Wnioski dostępne są w biurze odraz na stronie GOIN pod adresemwww.goin.gliwice.pl w zakładce Aktywny Samorząd.