Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Dla kogo działamy Studenci i doktoranci

Studenci i doktoranci

Informacje ogólne

Niepełnosprawni lub przewlekle chorzy studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej mogą otrzymać potrzebną pomoc w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania wsparcia Biura jest występowanie zależności między niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów.  Pomoc zostanie dostosowana adekwatnie do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta, po uprzednim przeanalizowaniu przedstawionych przez niego informacji. Z usług BON mogą korzystać wszyscy niepełnosprawni studenci i doktoranci bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.Nasze usługi kierujemy także do osób które, nie posiadają stopnia niepełnosprawności, lecz ich stan zdrowia utrudnia prawidłowy proces kształcenia.

Formy pomocy

 • usługi asystenta dydaktycznego lub tłumacza języka migowego,
 • dostosowanie materiałów edukacyjnych np. wersja elektroniczna, materiały przygotowane w powiększonym druku lub w brajlu,
 • dostosowanie materiałów egzaminacyjnych,
 • dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów stosownie do potrzeb studenta lub doktoranta, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,
 • konsultacje dostosowane do potrzeb studenta lub doktoranta np. dobór sprzętu i oprogramowania wspomagającego,
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych.

Zasady udzielania pomocy

 • Biuro udziela pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
 • Biuro zapewnia dyskrecję osobom niepełnosprawnym korzystającym z jego usług,
 • Warunkiem otrzymania pomocy Biura jest występowanie zależności między niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów,
 • Pomoc udzielana przez Biuro ma na celu wyrównanie szans studentów i doktorantów niepełnosprawnych - nie może więc prowadzić do obniżenia stawianych im na studiach wymagań,
 • Biuro może odmówić udzielenia pomocy studentowi lub doktorantowi po przeanalizowaniu dostarczonych informacji, a student/doktorant może odwołać się od tej decyzji do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.